Polityka prywatności firmy


 1. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Jeśli zamierzacie Państwo korzystać z naszych usług, zostaniecie poproszeni o podanie nam Waszych Danych Osobowych (imię nazwisko, adres mailowy oraz numer kontaktowy). Państwa dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Firmy i świadczeniem usług przez nią oferowanych.

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych w Firmie
 • Realizacja Państwa zamówień
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

Podstawa przetwarzania:

 • Państwa zgoda wyrażona w Sklepie i na stronie www.camptravels.com (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Państwa żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) albo na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów(art. 6 ust. 1 lit.f RODO)

Podanie danych:

 • Dobrowolne, skutkujące możliwością zawarcia umowy.
Skutek niepodania danych:

  W zależności od celu, w jakim dane są podawane

 • Brak możliwości korzystania z usług Firmy
 • Brak możliwości dokonania zakupów w Firmie

Możliwość cofnięcia zgody:

 • W każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody pozostaje zgodne z prawem.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA

Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • Przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania danych
 • Ustanie możliwość ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep
 • otrzymania Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych był uzasadniony interes administratora, lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego
 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
UPRAWNIENIA KLIENTA
 • Usunięcie lub ograniczenie przetwarzania,
 • Żądanie przeniesienia danych do innego administratora, lub wniesienie w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania własnych danych
USŁUGI ZEWNĘTRZNE I ODBIORCY DANYCH

Sklep korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Państwa danych:

 • Dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • Pracownicy Sklepu lub osoby wspierające naszą bieżącą działalność
 • Podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • Odpowiednie organy władzy publicznej w zakresie przewidzianym prawem, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

Camptravels

LokalizacjaZwycięstwa 4
78-200 Białogard
Odbiór kamperów: Białogard, Szczecin.

Phone+48 574 654 286